Samarbetspartners i urval:
Region Skåne, Folkhälsoenheten Malmö Stad, 
The Fan club, ID-kommunikation, Eminent Reklambyrå, 
Made in Malmö, Bladh by bladh, Malmö Högskola, Neuwasser, Mr Kosa, Skånes Hemslöjdsförbund och Redloop.
 
Bildning:
Förpackningsdesign Malmö Högskola 2010
Utställningsdesign Malmö Högskola 2009
Grafisk design Malmö Högskola 2009
Originalproduktion Malmö Högskola 2008
Serieskolan i Malmö år 1 och 2, 2004
The commedia School Köpenhamn 2000
Drama-Teater-Film Lunds universitet 1999
Dramalärare Malmö lärarhögskola 1997